Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

5.9.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., se jako advokátka dlouhodobě specializuje na poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti. Trvale spolupracuje s advokátní kanceláří bpv Braun Partners, s. r. o., jež patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Ve čtvrtek 22. září 2016 se můžete zúčastnit jejího semináře vedeného na téma OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH.

<< 1 minuta čtení >>

Proč jste zvolila pro svůj seminář téma ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích?

 Chtěla jsem nabídnout seminář na aktuální téma, které je na jednu stranu ojedinělé, na druhou stranu praktické. Volila jsem téma, které není tuctové, které nenabízí každé školicí centrum. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích by měla zajímat všechny zaměstnavatele, jejich vedoucí pracovníky a personalisty, neboť oni jsou osobami, které osobní údaje zaměstnanců zpracovávají; mohou se při tom dopustit vážných chyb. Ze své vlastní praxe vím, že se chyb dopouštějí hojně a ne zrovna zanedbatelných.

Máte s tématem ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích praktické zkušenosti?

V rámci své advokátní praxe se pracovněprávnímu poradenství a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů věnuji už řadu let. Tyto oblasti jsem si vybrala jako svou specializaci. Věřím, že ve svém semináři dokážu zúročit své dosavadní zkušenosti a nabídnu účastníkům semináře praktický pohled na toto téma.

Proč by zaměstnavatelé neměli ochranu osobních údajů v pracovněprávních vztazích podceňovat?

Porušování povinností v této oblasti může mít pro zaměstnavatele nepříjemné finanční dopady. Pokud zaměstnavatel spáchá přestupek, resp. správní delikt v oblasti v ochrany osobních údajů, může mu být uložena pokuta teoreticky až v řádu šestimístného čísla.

Dáte v rámci semináře prostor individuálním dotazům ze strany posluchačů?

Samozřejmě, a velmi ráda. Aktivní spolupráci ze strany účastníků semináře jedině uvítám a budu se snažit položené dotazy zodpovědět.

Komu je podle Vás seminář určen?

Seminář je určen širší veřejnosti, především personalistům a vedoucím pracovníkům zaměstnavatelů všech velikostí, ale i právníkům, kteří chtějí v krátkém čase získat přehled o tématu.

C. H. Beck