Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

4.10.2018  |  Událost

U příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy NS ČR a předního odborníka v oboru trestního práva, vydalo Nakladatelství C. H. Beck sborník bezmála 40 odborných statí významných českých, slovenských i dalších zahraničních osobností nejen z oblasti, v níž jubilant působí. Kniha byla 26. září slavnostně pokřtěna v prostorách PF UK za přítomnosti kolegů, přátel i zástupců Nakladatelství C. H. Beck. Přejeme vše nejlepší oslavenci i knize vydané na jeho počest!

C. H. Beck // Jana Beránková