Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Posuzování vlivů na životní prostředí

16.2.2016  |  Otázky a odpovědi

Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D., působí jako asistentka soudce Ústavního soudu a v rámci své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na správní právo a právo životní prostředí. Společně s Mgr. Ing. Jánem Bahýľem, specialistou na posuzování vlivů koncepcí na úseku územního plánování a na právo životního prostředí, v rozhovoru pro náš blog vysvětlí, v čem spočívá přínos posuzování vlivů, v čem je tento právní postup specifický či jaká úskalí daná problematika skrýtá.

<< 1 minuta čtení >>

Vaší specializací je právo životního prostředí. Co Vás přimělo k tomu zaměřit se právě tímto směrem?

Prvotním impulsem byl určitě zájem o prostředí, ve kterém žijeme, resp. jeho kvalita, která je předpokladem kvality života jako takového. Právo je významným nástrojem ochrany životního prostředí. Orientace v této oblasti práva a samozřejmě v oblastech souvisejících (zejména správní právo, ústavní právo) mj. umožňuje, prostřednictvím účasti v různých typech řízení, kvalifikovaně ovlivňovat kvalitu a podobu okolního prostředí. Tato specializace nicméně zahrnuje pestrou škálu problémů, které odrážejí komplexnost ochrany životního prostředí, a to mě na právu životního prostředí baví. 

Právní regulace posuzování vlivů na životní prostředí je poměrně specifickou výsečí práva. V čem podle Vás spočívá její přínos?

Základní myšlenka procesu posuzování vlivů vychází z předpokladu, že budoucí realizace takové činnosti (stavby, technologie) v území, jež by mohla mít významné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, by měla být z odborného hlediska důkladně zvážena, a to za účasti zainteresovaných subjektů (veřejnosti). Jde o jeden z nejvýznamnějších právních nástrojů ochrany životního prostředí. 

Jaké zde naopak vidíte problematické aspekty či úskalí?

Samotný proces posuzování je poměrně komplikovaný a klade vysoké nároky jak na příslušné správní orgány, tak na ostatní účastníky tohoto procesu. Případně vzniklé nezákonnosti se mohou negativně projevit do řízení vedoucích k realizaci konkrétního záměru. Interpretační a aplikační výzvu pak představují některé nové instituty zavedené poslední novelou zákona o posuzování vlivů, např. pojem „navazující řízení“ a s ním spojená práva zainteresované veřejnosti, resp. povinnosti správních orgánů.

C. H. Beck