Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Nový zákon o veřejných zakázkách.

10.10.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Robert Krč, Ph.D., je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2006 a 2007 jednal jménem České republiky o revizi přezkumných směrnic v rámci pracovní skupiny Rady Evropské unie. Stále pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách doma nebo i zahraničí. Pro Nakladatelství C. H. Beck si připravil přednášku na téma NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, konanou ve čtvrtek 27. října 2016.

<< 1 minuta čtení >>

Jak dlouho se zabýváte problematikou veřejných zakázek a jak jste se k této oblasti dostal?

K oboru jsem se dostal tak, že jsem nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což bylo mým vstupním pracovištěm v této oblasti. Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsem působil 10 let, celkově se tedy veřejnými zakázkami zabývám více než 15 let. Kromě veřejných zakázek, které tvoří jádro této oblasti, se také zabývám koncesemi a PPP projekty, konkrétně jsem rok a půl spolupůsobil na projektu Evropské unie v Moldavsku, tam jsme v letech 2014 a 2015 pomáhali s rozvojem PPP projektů a koncesí.  

Jaké jsou Vaše další zkušenosti a činnosti v oblasti veřejných zakázek?

Kromě zmíněné mise v Moldavsku jsem působil jako expert v oblasti veřejných zakázek v Makedonii a Bosně a Hercegovině; mimoto jsem se podílel na analýze legislativy koncesí pro Evropskou komisi. V současné době se věnuji akademickým aktivitám, psaní komentářů, praktických příruček a poradenské a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek.  

Jaké jsou podstatné změny, které nový zákon přinesl?

Běžný uživatel zákona bude mít zásadní problém se v zákoně vůbec vyznat. Nesnáze vidím v mnoha detailech, například v novém zákoně je značně změněna terminologie a zákon je jinak rozčleněn.  

Jaké změny jsou vítané v novém zákoně?

Za největší změnu považuji hodnocení nabídek a posuzování kvalifikace, kdy zadavatel může hodnocení nabídek přeřadit před posouzení kvalifikace a může dokonce posuzovat pouze kvalifikaci vybraného uchazeče, čímž by se celý proces měl podstatně urychlit. Dále by se zadávací proces měl uspíšit i tím, že by se zkrátily lhůty. Dodavatelé však budou mít problémy stanovené lhůty dodržet.  

Co je podle vás největším úskalím nové právní úpravy?

Domnívám se, že největším úskalím jsou časté změny této legislativy. Co se týká konkrétně významných změn nového zákona, je zde skoro bezbřehá volnost pro zadavatele v oblasti podlimitních veřejných zakázek, která přinese interpretačních problémy.  

Čím je nabízený seminář specifický?

Seminář nabízí nezaujatý pohled na změny, které zákon přináší, jak pro zadavatele, tak také pro dodavatele, přičemž je orientován na řešení problémů, nikoliv na teoretizující postuláty. Seminář přinese celkovou orientaci v zákoně, přičemž účastníci dostanou informace jak dle nového zákona zadávat zakázky a podávat nabídky. Samozřejmě budou mít v průběhu celé přednášky možnost dotazů, případně rád poskytnu konzultaci i po skončení přednášky.

C. H. Beck