Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Prosazování práv duševního vlastnictví

24.3.2017  |  Otázky a odpovědi

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a mezinárodní rozhodce, se řadí mezi přední specialisty na právo duševního vlastnictví, nekalou soutěž a ochranu osobnosti. Je autorem celé řady odborných děl, včetně beckovského komentáře k autorskému zákonu, a pro své posluchače si na 5. dubna 2017 připravil přednášku na téma PROSAZOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Jaké změny přináší poslední novela autorského práva v oblasti práva duševního vlastnictví? Má novela vliv i na prosazování práv duševního vlastnictví?

Letošní novela autorského zákona představuje provedení evropské směrnice o kolektivní správě práv. V naprosté většině se proto týká této zvláštní části práva autorského a práv s ním souvisejících. Podstatnou měrou se jedná i o otázku korporačního práva. Novela se totiž přímo týká vnitřních poměrů či osobního stavu těch civilních korporací, které spravují cizí majetek, spočívající v určitých absolutních majetkových právech. Novela proto navazuje i na občanský zákoník, resp. správu cizího majetku.

Novela se bezprostředně netýká prosazování práv duševního vlastnictví. Tato evropská otázka již byla v českém právním řádu provedena dříve. Novela má nicméně nepřímý dopad na uplatňování majetkových práv v soukromých závazkových poměrech, a to zejména tam, kde se jedná o správu cizího majetku.

Jaké problémy přinášejí v oblasti autorských práv a jejich prosazování nové informační technologie, sociální sítě a další fenomény moderní doby?

Oblast autorského práva a práv výkonných umělců zareagovala na nové otázky internetu apod. velmi brzy. Stalo se tak na mezinárodní úrovni v roce 1996. České vnitrostátní provedení čekalo do roku 2000, kdy byl po delší a náročné přípravě přijat dnešní autorský zákon. Jedná se o úpravu, která si takzvaně „umí poradit“ s informačními technologiemi i společenskými sítěmi apod. Mezi absolutní majetková autorská práva tak kupříkladu patří i právo na sdělování díla veřejnosti pomocí sítě elektronických komunikací. Musíme si ale připomenout jednu zásadní věc: celé právo duševního vlastnictví, včetně práva autorského, má hospodářský význam na trhu. Kromě pár výjimek zde neřešíme otázky soukromí, nýbrž obchodně významného využívání na trhu, proto musíme tuto oblast chápat, kromě aspektů osobnostních, zejména jako ochranu investice, vynaložené dovednosti, úsilí a práce. V tomto smyslu pak má autorské právo a práva podobná své ospravedlnění i v informační společnosti sítí.

C. H. Beck // Ivo Telec