Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

20.11.2019  |  Otázky a odpovědi

Nakladatelství C. H. Beck Vám přináší rozhovor s vedoucím autorem nového komentáře k insolvenčnímu zákonu, s Mgr. Petrem Sprinzem, Ph.D., LL.M., rozhodcem a partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS spoluzodpovědným za oblast restrukturalizací a soudních sporů.

Vydáváme nový komentář k insolvenčnímu zákonu. Proč je dle Vás důležité znát insolvenční právo?

V České republice aktuálně běží bohatě přes 100 tisíc insolvenčních řízení - jen za rok 2018 jich bylo zahájeno okolo 20 tisíc. Ačkoli se řada odborníků snaží tématu insolvenčního práva vyhnout, statisticky je setkání s ním téměř nevyhnutelné.

Insolvenční právo je přitom příznačné mimo jiné tím, že v některých situacích mění postavení osob, které platí v tzv. mimoinsolvenčním světě. Přináší řadu nových příležitostí, ale i rizik. Už jen z tohoto důvodu je vhodné se v insolvenčním právu orientovat.

Jakými úvahy jste se řídil při složení autorského kolektivu?

Oslovil jsem specialisty z odvětví, kteří mají zkušenost s konkrétními tématy. V autorském kolektivu máme 21 praktiků čítající mimo jiné soudce, insolvenční správce, specialisty z ČNB či Ministerstva spravedlnosti. Nejen s ohledem na úzkou provázanost insolvenčního práva na ekonomii jsem rád, že se k nám připojil i zkušený ekonom a specialista na problematiku workout.

V čem je předložený komentář odlišný od stávajících publikací?

Komentář je psán po vzoru zahraničních publikací s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladu. Rozhodnutí soudů i jiné relevantní zdroje jsou zapracovány přímo do textu. Snažili jsme se minimalizovat duplicity a využívat křížových odkazů, aby byl čtenář oproštěn od čtení nepřiléhavých textů.

Součástí komentáře je zhruba tisícovka rozhodnutí soudů. Jaký vliv má rozhodovací praxe na insolvenční agendu?

V insolvenčním právu máme obrovskou studnici zdroje informací ve formě insolvenčního rejstříku, ve kterém se zveřejňují rozhodnutí, jakož i relevantní procesní podání. Lze tak velmi dobře pracovat se skutkovými okolnostmi a argumenty stran. Více než kdekoli jinde přitom platí, že v insolvenčním řízení je klíčový čas – účastníci často nemají prostor čekat na rozhodnutí odvolacího, a potažmo dovolacího soudu zatímco často prudce klesá hodnota majetku dlužníka. Existující judikatura přitom podtrhuje předvídatelnost rozhodnutí. Čtenáře v tomto ohledu upozorňujeme na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, jakož i nižších soudů tam, kde vidíme možné spojitosti a rizika budoucího výkladu.  

K jakému legislativnímu stavu je publikace vydávána a lze předpokládat další změny?

Podařilo se nám zapracovat novelu účinnou k 1. 10. 2019 týkající se tzv. dětských dlužníků. Tato novela však nebude na dlouhou dobu posledním legislativním počinem. S přijetím směrnice o restrukturalizaci a insolvenci lze očekávat další významnou úpravu insolvenčního práva zřejmě do roku 2021.

Odpovídá podle vašeho názoru současná podoba insolvenčního zákona potřebám právní praxe?

V komentáři upozorňujeme na nespočet výkladových úskalí. Přestože je celá řada aspektů, které lze jistě vylepšit, mám spíše za to, že současné znění zákona potřebám praxe zásadně odpovídá.

Co bude podle Vás značit úspěch knihy?

Záměrně jsme se pouštěli i do vod ne zcela probádaných. Nevyhýbali jsme se kontroverzním tématům s cílem zavdat hlubší diskusi na dané téma. A to vše, byť by se následně ukázalo, že existují přesvědčivější závěry. Úspěchem bude, pokud tu diskusi rozproudíme, a komentář nezapadne jako jedna z položek knihovny.

Co byste vzkázali čtenářům vašeho komentáře a co byste v této souvislosti naopak ocenil?

Čtenářům bych rád popřál při jeho čtení mnoho užitečných a podnětných chvil, které je snad obohatí o nové myšlenky. Uvítám přitom jakékoli připomínky či náměty na budoucí rozšíření. Počet problémů není s ohledem na lidskou vynalézavost patrně omezen.

C. H. Beck // Petr Sprinz