Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor se spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

17.4.2018  |  Rozhovor s autorem

Nakladatelství C. H. Beck v březnu tohoto roku vydalo již třetí, doplněné a aktualizované vydání komentáře k insolvenčnímu zákonu. Co zásadního komentáře přináší? To se dozvíte se v rozhovoru s jedním ze spoluautorů JUDr. Ing. Tomášem Moravcem, Ph.D.


V čem se liší nové vydání komentáře k Insolvenčnímu zákonu od předchozího, druhého vydání? Jaké zásadní změny Insolvenčního zákona byly od té doby přijaty? 

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.: Od druhého vydání komentáře uplynuly již čtyři roky a od té doby došlo v oblasti insolvenčního práva k několika podstatným změnám. V mezidobí byl insolvenční zákon novelizován šestkrát, přičemž největší změny přinesla novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Kromě legislativních změn jsou v komentáři zohledněny změny a vývoj judikatury ze strany Nejvyššího soudu a vrchních soudů. 

Co může čtenář očekávat po obsahové stránce komentáře? 

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.: Komentář podává podrobný přehled o jednotlivých institutech insolvenčního práva, a to z pohledu teorie i praxe. Kolektiv autorů se zaměřil na detailní výklad jednotlivých ustanovení zákona s využitím svých praktických zkušeností. Komentář tak nabízí ucelený vhled do problematiky insolvenčního řízení a přispívá k dostatečné orientaci v insolvenčním právu. 

Komu je komentář určen? 

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.: Komentář je určen každému, kdo se zabývá problematikou insolvenčního práva. Při zpracování se předpokládalo, že bude určen zejména odborné veřejnosti, především insolvenčním správcům, advokátům, soudcům, podnikovým právníkům a dalším osobám, které se zabývají problematikou insolvence nebo chtějí získat podrobný přehled o insolvenčním právu.

C. H. Beck // Tomář Moravec