+420 273 139 219 beck@beck.cz

Procesní právo občanské

Zobrazovat po 10 20 30 40
1 2 3 4 5
  • Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání
    Připravujeme 2. vydání
    Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení...

    1 090,00 Kč s DPH 990,91 Kč bez DPH

    Koupit
    Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení...
  • Zastavení exekuce. 2. vydání
    Připravujeme 2. vydání
    Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se...

    790,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

    Koupit
    Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se...
  • Právní psaní. 2. vydání
    Novinka 2. vydání
    Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost...

    450,00 Kč s DPH 409,09 Kč bez DPH

    Koupit
    Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost...
  • Výkon soudního smíru
    Vykonatelnost, případně uznání a výkon soudních rozsudků je standardní částí většiny publikací o civilním řízení. Jakékoli pojednání o vykonatelnosti soudních smírů však v takových publikacích...

    320,00 Kč s DPH 290,91 Kč bez DPH

    Koupit
    Vykonatelnost, případně uznání a výkon soudních rozsudků je standardní částí většiny publikací o civilním řízení. Jakékoli pojednání o vykonatelnosti soudních smírů však v takových publikacích...
  • Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. vydání
    17. vydání
    Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou...

    650,00 Kč s DPH 590,91 Kč bez DPH

    Koupit
    Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou...
  • Praktický úvod do civilního řízení sporného
    V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či...

    890,00 Kč s DPH 809,09 Kč bez DPH

    Koupit
    V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či...
  • Exekuční řád. Komentář
    Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu...

    2 390,00 Kč s DPH 2 172,73 Kč bez DPH

    Koupit
    Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu...
  • Exekuční řád. 5. vydání. Komentář
    5. vydání
    Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii....

    2 490,00 Kč s DPH 2 263,64 Kč bez DPH

    Koupit
    Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii....
  • Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání
    4. vydání
    Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku - konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona...

    2 990,00 Kč s DPH 2 718,18 Kč bez DPH

    Koupit
    Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku - konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona...
  • Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR
    Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o...

    450,00 Kč s DPH 409,09 Kč bez DPH

    Koupit
    Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o...