+420 273 139 219 beck@beck.cz

Soutěžní právo

Zobrazovat po 10 20 30 40
1 2
  • Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. vydání
    17. vydání
    Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou...

    650,00 Kč s DPH 590,91 Kč bez DPH

    Koupit
    Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou...
  • Koncept soutěžitele v českém a unijním právu
    Pojem soutěžitel je klíčovým pojmem českého „veřejného“ soutěžního práva, tedy regulace protisoutěžních dohod, zneužívání dominantního postavení a kontroly koncentrací. Jeho významovým předobrazem...

    390,00 Kč s DPH 354,55 Kč bez DPH

    Koupit
    Pojem soutěžitel je klíčovým pojmem českého „veřejného“ soutěžního práva, tedy regulace protisoutěžních dohod, zneužívání dominantního postavení a kontroly koncentrací. Jeho významovým předobrazem...
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 2. vydání
    2. vydání
    Druhé vydání komentáře Zákona o veřejných zakázkách zohledňuje zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, jakož i novou judikaturu soudní či Úřadu pro ochranu hospodářské...

    2 990,00 Kč s DPH 2 718,18 Kč bez DPH

    Koupit
    Druhé vydání komentáře Zákona o veřejných zakázkách zohledňuje zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, jakož i novou judikaturu soudní či Úřadu pro ochranu hospodářské...
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář
    Je zřejmé, že zadávání veřejných zakázek přináší ze své podstaty mnoho interpretačních nejasností. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona se proto snaží objasnit jeho sporné body a nacházet...

    1 990,00 Kč s DPH 1 809,09 Kč bez DPH

    Koupit
    Je zřejmé, že zadávání veřejných zakázek přináší ze své podstaty mnoho interpretačních nejasností. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona se proto snaží objasnit jeho sporné body a nacházet...
  • Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
    Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto divu, že také regulace změn závazků ze smluv na veřejné zakázky mnohdy způsobuje aplikační...

    290,00 Kč s DPH 263,64 Kč bez DPH

    Koupit
    Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto divu, že také regulace změn závazků ze smluv na veřejné zakázky mnohdy způsobuje aplikační...
  • Soutěžní právo. 3. vydání
    3. vydání
    Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně...

    1 590,00 Kč s DPH 1 445,45 Kč bez DPH

    Koupit
    Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně...
  • Veřejné zakázky. 2. vydání
    2. vydání
    Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti...

    490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

    Koupit
    Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti...
  • Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe
    Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou...

    790,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

    Koupit
    Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou...
  • Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
    První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici...

    1 390,00 Kč s DPH 1 263,64 Kč bez DPH

    Koupit
    První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici...
  • Mediální právo. Komentář
    Kniha navazuje na předchozí komentáře autorského kolektivu Tiskový zákon, Zákon o provozování rozhlasového a televizní vysílání, Regulace reklamy a Autorský zákon. V novém pojetí komentář zahrnuje...

    1 490,00 Kč s DPH 1 354,55 Kč bez DPH

    Koupit
    Kniha navazuje na předchozí komentáře autorského kolektivu Tiskový zákon, Zákon o provozování rozhlasového a televizní vysílání, Regulace reklamy a Autorský zákon. V novém pojetí komentář zahrnuje...