Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

IS/IT strategie - krok za krokem. Teorie pro praxi

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Miloslav Keřkovský a kol.

ISBN: 978-80-7400-272-4
Počet stran: 208
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP2
Datum vydání: 30.4.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


IS/IT jsou z pohledu současné praxe managementu rozporuplný fenomén. Pro každou organizaci mohou být příležitostí – strategickou zbraní, prostředkem pro získávání strategických informací z oblasti vývoje nových výrobků a služeb, nových trhů, způsobů organizace a řízení, komunikace a vytvářená distribučních kanálů se zákazníky a dodavateli, prostředkem zvyšování produktivity, efektivnosti, kvality, flexibility výroby a služeb. IS/IT jsou nezbytné vzhledem ke globalizaci a zvyšující se dynamice trhů, zkracování inovačních cyklů a zvyšování intenzity konkurenčního boje. Stále více rozhodují o podnikatelském úspěchu či neúspěchu. Zasahují do všech oblastí managementu a týkají se stále většího okruhu zainteresovaných osob (stakeholders). Na druhé straně, i přes trendy zvyšování výkonů a snižování jednotkových nákladů na IS/IT, zejména hardware, jsou IS/IT velmi nákladné a manažeři mívají problém se zdůvodňováním návratnosti příslušných investic.
Je důležité, aby oblast IS/IT byla efektivně řízena, a to na všech úrovních – strategické, taktické a operativní. Nejdůležitější je přitom strategický úroveň, protože rozhodování uskutečňována na strategické úrovni řízení ovlivňují úspěšnost podnikání nejvíce.
Publikace přináší konkrétní návod, jak při formulaci IS/IT strategie v praxi postupovat a jak ji správně implementovat.
Publikace je určena zejména manažerům podniků a studentům MBA.

Kolektiv autorů

Alena Hanzelková, Jitka Kominácká, Radka MacGregor Pelikánová, Martin Vitouš

Klíčová slova

Strategické řízení, firemní strategie, IS/IT strategie
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy