Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Křiváčková, Hamuľáková, Tomáš Tintěra a kol.

ISBN: 978-80-7400-294-6
Počet stran: 272
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI72
Datum vydání: 22.1.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní legislativy. Autorský kolektiv se zabývá otázkami právní osobnosti člověka, jeho svéprávnosti a ochranou jeho integrity. Zvláštní pozornost je věnována i právnímu jednání nezletilých, včetně institutu přiznání svéprávnosti nezletilému. Další pasáže publikace tvoří pojednání o hlavních změnách v právním pojetí věci a držby. Nedílnou součástí publikace je i podrobné zpracování procesněprávních aspektů veškeré výše uvedené problematiky.
Publikace je určena jak představitelům právní praxe, tak i akademikům a studentům právnických fakult.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy