Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Nové občanské právo v kostce. (Stručný úvod)

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová

ISBN: 978-80-7400-516-9
Počet stran: 336
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: M39
Datum vydání: 14.4.2014
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s praktickými příklady vysvětlujícími provedené změny.
Kniha je aktuálním příspěvkem na knižním trhu právnické literatury, lze ji doporučit díky stručné a kompaktní formě zpracování jak studentům fakult a vysokých škol, zejména neprávnického zaměření, tak také široké laické veřejnosti k prohloubení svých vědomostí.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy