Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

preorder
C.H. Beck preorder

Více pohledů

Občanský zákoník I-VI. 2. vydání. Objednejte komplet a ušetříte 5070 Kč!

Běžná cena: 20 060,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 13 627,27 Kč S DPH: 14 990,00 Kč

Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: NOV
Datum vydání: 14.12.2020-31.12.2022
Vazba: Vázaná
Dostupnost Připravujeme

OBJEDNEJTE SI KOMPLET KOMENTÁŘŮ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU (OBČANSKÝ ZÁKONÍK I–VI, 2. VYDÁNÍ) JIŽ NYNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 14 990 Kč A UŠETŘETE 5 070 Kč! CENA KOMENTÁŘŮ ZAKOUPENÝCH SAMOSTATNĚ ČINÍ 20 060 Kč.


Druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání šestidílného komentáře k občanskému zákoníku uceleně reaguje na nedávné legislativní změny a vývoj judikatury. Vypořádává se s rozdílnými právními názory, publikovanými především v jiné komentářové literatuře. Ke vzniku druhého vydání i tentokrát přispěl svými zkušenostmi a odbornými znalostmi kolektiv více jak 50 autorů, odborníků z praxe. Podrobný výklad více než 3 000 paragrafů je přehledně uspořádaný, jasná interpretace zaručuje bezproblémové zvládnutí úpravy.


OBČANSKÝ ZÁKONÍK I - OBECNÁ ČÁST ( § 1 - 654 ) • * první svazek komentáře přináší základní zásady a definice stěžejních právních pojmů soukromého práva

 •  * jeho součástí je též statusové právo včetně podrobné úpravy právnických osob

 •  * počet stran: bude upřesněn

 •  * termín vydání: prosinec 2021 - skladem

 •  * obj. číslo samostatného dílu: EVK25

 •  * cena samostatně: dle rozsahu 


OBČANSKÝ ZÁKONÍK II - RODINNÉ PRÁVO ( § 655 - 975 ) • * druhá část občanského zákoníku zahrnuje jak institut manželství včetně společného jmění manželů, tak příbuzenské vztahy a různé formy péče o dítě

 • * obsahuje i úpravu manželského majetkového práva

 • * počet stran: 1 256

 • * termín vydání: prosinec 2020 - skladem

 • * obj. číslo samostatného dílu: EVK26

 • * cena samostatně: 2 990 Kč


OBČANSKÝ ZÁKONÍK III - VĚCNÁ PRÁVA ( § 976 - 1474 ) • * úprava věcných práv pokrývá v občanském zákoníku širokou škálu institutů týkajících se držby, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a dalších práv k cizím věcem a správy cizího majetku

 • * počet stran: 1 688

 • * termín vydání: březen 2021 - skladem

 • * obj. číslo samostatného dílu: EVK27

 • * cena samostatně: 3 590 Kč


OBČANSKÝ ZÁKONÍK IV - DĚDICKÉ PRÁVO ( § 1475 - 1720 ) • * nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v dědickém právu, ten totiž výrazně rozšiřuje možnosti zůstavitele i dědiců

 • * k tomu slouží nové instituty jako např. dědická smlouva, dovětek, náhradnictví a svěřenské nástupnictví

 • * počet stran: bude upřesněn

 • * termín vydání: 2022

 • * obj. číslo samostatného dílu: EVK28

 • * cena samostatně: dle rozsahu


OBČANSKÝ ZÁKONÍK V - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO ( § 1721 - 2188 ) • * část věnovaná závazkovému právu definuje vztahy vznikající ze smluv, protiprávních činů nebo z jiných právních skutečností

 • * došlo ke sjednocení úpravy obchodních a neobchodních obligací a výrazně byl posílen princip autonomie vůle

 • * počet stran: bude upřesněn

 • * termín vydání: 2022

 • * obj. číslo samostatného dílu: EVK29

 • * cena samostatně: dle rozsahu 


OBČANSKÝ ZÁKONÍK VI – ZÁVAZKOVÉ PRÁVO ( § 2189 - 3014 ) • * relativní majetková práva občanský zákoník obohatil o řadu nových smluvních typů

 • * nová právní úprava posílila postavení poškozeného

 • * počet stran: bude upřesněn

 • * termín vydání: 2022

 • * obj. číslo samostatného dílu: EVK30

 • * cena samostatně: dle rozsahuObchodní podmínky vztahující se k nákupu kompletu: • * Uplatnění zvýhodněné ceny 14 990 Kč je podmíněno závaznou objednávkou všech svazků občanského zákoníku (2. vydání).

 • * Jednotlivé svazky Vám zašleme ihned po vydání na dobírku.

 • * Zaplatíte vždy až po doručení konkrétního svazku na Vaši adresu.

 • * V případě, že si neodeberete všechny svazky, vyhrazujeme si právo fakturovat Vám rozdíl mezi běžnou prodejní cenou odebraných titulů a zvýhodněnou cenou odebraných titulů v kompletu.

 • * Sleva se nesčítá s ostatními slevami.


POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY SOUHLASÍTE S VÝŠE UVEDENÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


 • Otázka nesmí obsahovat odkazy