+420 733 734 348  beck@beck.cz

Připravujeme 2. vydání

Občanský zákoník I–VI. Komentář. 2. vydání. Objednáním kompletu ušetříte celých 5 070 Kč!

Komentáře | Vázaná | vydáno 14. 12. 2020 - 31. 12. 2024
25% Sleva
25% Sleva
 • 14 990 Kč
  Původní cena: 20 060 Kč
  25% Sleva
  Sale Price

Připravujeme

OBJEDNEJTE SI KOMPLET KOMENTÁŘŮ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU (OBČANSKÝ ZÁKONÍK I–VI, 2. VYDÁNÍ) JIŽ NYNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 14 990 Kč A UŠETŘETE 5 070 Kč! CENA KOMENTÁŘŮ ZAKOUPENÝCH SAMOSTATNĚ ČINÍ 20 060 Kč. Druhé,... Více

Více o titulu

OBJEDNEJTE SI KOMPLET KOMENTÁŘŮ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU (OBČANSKÝ ZÁKONÍK I–VI, 2. VYDÁNÍ) JIŽ NYNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 14 990 Kč A UŠETŘETE 5 070 Kč! CENA KOMENTÁŘŮ ZAKOUPENÝCH SAMOSTATNĚ ČINÍ 20 060 Kč.

Druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání šestidílného komentáře k občanskému zákoníku uceleně reaguje na nedávné legislativní změny a vývoj judikatury. Vypořádává se s rozdílnými právními názory, publikovanými především v jiné komentářové literatuře. Ke vzniku druhého vydání i tentokrát přispěl svými zkušenostmi a odbornými znalostmi kolektiv více jak 50 autorů, odborníků z praxe. Podrobný výklad více než 3 000 paragrafů je přehledně uspořádaný, jasná interpretace zaručuje bezproblémové zvládnutí úpravy.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK I - OBECNÁ ČÁST (§ 1654)

 • první svazek komentáře přináší základní zásady a definice stěžejních právních pojmů soukromého práva
 • jeho součástí je též statusové právo včetně podrobné úpravy právnických osob
 • počet stran: 1 726
 • termín vydání: prosinec 2021 - skladem
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK25
 • cena samostatně: 3 790 Kč

OBČANSKÝ ZÁKONÍK II - RODINNÉ PRÁVO (§ 655975)

 • druhá část občanského zákoníku zahrnuje jak institut manželství včetně společného jmění manželů, tak příbuzenské vztahy a různé formy péče o dítě
 • obsahuje i úpravu manželského majetkového práva
 • počet stran: 1 256
 • termín vydání: prosinec 2020 - skladem
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK26
 • cena samostatně: 2 990 Kč

OBČANSKÝ ZÁKONÍK III - VĚCNÁ PRÁVA (§ 9761474)

 • úprava věcných práv pokrývá v občanském zákoníku širokou škálu institutů týkajících se držby, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a dalších práv k cizím věcem a správy cizího majetku
 • počet stran: 1 688
 • termín vydání: březen 2021 - skladem
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK27
 • cena samostatně: 3 590 Kč

OBČANSKÝ ZÁKONÍK IV - DĚDICKÉ PRÁVO (§ 14751720)

 • nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v dědickém právu, ten totiž výrazně rozšiřuje možnosti zůstavitele i dědiců
 • k tomu slouží nové instituty jako např. dědická smlouva, dovětek, náhradnictví a svěřenské nástupnictví
 • počet stran: 608
 • termín vydání: prosinec 2022 - skladem
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK28
 • cena samostatně: dle rozsahu

OBČANSKÝ ZÁKONÍK V - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO (§ 17212188)

 • část věnovaná závazkovému právu definuje vztahy vznikající ze smluv, protiprávních činů nebo z jiných právních skutečností
 • došlo ke sjednocení úpravy obchodních a neobchodních obligací a výrazně byl posílen princip autonomie vůle
 • počet stran: bude upřesněn
 • termín vydání: 2024 - připravujeme
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK29
 • cena samostatně: dle rozsahu 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK VI – ZÁVAZKOVÉ PRÁVO (§ 21893014)

 • relativní majetková práva občanský zákoník obohatil o řadu nových smluvních typů
 • nová právní úprava posílila postavení poškozeného
 • počet stran: bude upřesněn
 • termín vydání: 2024 - připravujeme
 • obj. číslo samostatného dílu: EVK30
 • cena samostatně: dle rozsahu

Obchodní podmínky vztahující se k nákupu kompletu:

 • Uplatnění zvýhodněné ceny 14 990 Kč je podmíněno závaznou objednávkou všech svazků občanského zákoníku (2. vydání).
 • Jednotlivé svazky Vám zašleme ihned po vydání na dobírku.
 • Zaplatíte vždy až po doručení konkrétního svazku na Vaši adresu.
 • V případě, že si neodeberete všechny svazky, vyhrazujeme si právo fakturovat Vám rozdíl mezi běžnou prodejní cenou odebraných titulů a zvýhodněnou cenou odebraných titulů v kompletu.
 • Sleva se nesčítá s ostatními slevami.

POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY SOUHLASÍTE S VÝŠE UVEDENÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Detaily

 • Objednací číslo: NOV
 • Vydání: 2.
 • Datum vydání: 14. 12. 2020 - 31. 12. 2024
 • Vazba: Vázaná
 • Typ publikace: Komentáře