Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář

Bez DPH: 2 536,36 Kč S DPH: 2 790,00 Kč
Autor:

Hulmák a kol.

ISBN: 978-80-7400-535-0
Počet stran: 1344
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK13
Datum vydání: 15.9.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Doporučujeme objednat jako součást kompletu komentářů k NOZ za zvýhodněnou cenu - objednací číslo KOZ

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

* Dispozitivní úprava výrazně posiluje autonomii vůle.
* Nepoctivé jednání před uzavřením smlouvy stíhá výslovné zakotvení předsmluvní odpovědnosti.
* Již při uzavírání smlouvy lze nově sjednat možnost jednostranné změny obchodních podmínek.
* Ochranu spotřebitele zvyšují široké informační povinnosti podnikatele.
* Všechny smluvní závazky mohou být změněny či zrušeny při podstatné změně okolností.
* Nová úprava neúměrného zkrácení umožňuje se vyvázat ze závazku k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana.
* Zcela nový institut závdavku posiluje postavení věřitele.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy