Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Penzijní teorie a politika

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Jaroslav Vostatek

ISBN: 978-80-7400-571-8
Počet stran: 288
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK67
Datum vydání: 24.6.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Starobní důchody představují největší sociální program v zemích OECD a EU, co do rozsahu a objemu vynaložených financí. Tvoří největší část veřejných výdajů. V důsledku demografického vývoje (stárnutí obyvatelstva, zvyšování věku dožití, v řadě zemí pokles porodnosti atd.) lze do budoucna předpokládat jejich další nárůst.
Publikace přináší analýzy penzijních systému vybraných zemí, vychází přitom ze čtyř základnách sociálních modelů (welfare regimes). Bližší pozornost je věnována především moderním produktům obsaženým v jednotlivých penzijních pilířích, neboť právě zde došlo k významným vývojovým proměnám, které ovlivňují penzijní systémy a modely jako celek. Nechybí ani problematika daňových režimů penzí a podrobná analýza českého penzijního systému. V závěru jsou uvedeny návrhy a doporučení, jejichž realizace by umožnila udržitelnost penzijních systémů do budoucna.


Rámcový obsah:

1. Penzijní sociální modely
1.1 Liberální penzijní modely
1.2 Konzervativní penzijní modely
1.3 Sociálně-demokratické penzijní modely
1.4 Neoliberální penzijní modely
2. Penzijní správní modely
2.1 Model veřejné penzijní správa
2.2 Správní model životního pojištění
2.3 Model zaměstnanecké penzijní správy
2.4 Model povinné soukromé penzijní správy
2.5 Správní model dobrovolného osobního penzijního spoření
3. Daňové režimy penzí
3.1 Daňový režim povinných penzí
3.2 Daňový režim zaměstnaneckých penzí
3.3 Daňový režim dobrovolných penzí
4. Český penzijní systém a jeho (možné) reformy
4.1 Základní „důchodové pojištění“
4.2 Doplňkové penzijní pojištění a spoření
4.3 Velká racionalizační důchodová a daňová reforma

Publikace je určena nejen odborníkům – ekonomům, ale také politikům a všem subjektům veřejné politiky se zájmem o danou oblast. V neposlední řadě ji lze doporučit studentům vysokých škol ekonomického zaměření ke studiu důchodové, sociální a daňové problematiky.

Klíčová slova

sociální penzijní modely, penzijní teorie, české penzijní reformy
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy