Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Josef Šilhán

ISBN: 978-80-7400-544-2
Počet stran: 560
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI80
Datum vydání: 14.12.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle aktuální právní úpravy spojeny. To přitom nejen samostatně pro každý z těchto následků, ale i v uceleném systémovém pojetí ve vzájemných souvislostech. Na podkladě tohoto integrovaného přístupu pak nabízí nový pohled na posuzování přípustnosti nejrůznějších smluvních modifikací, zejména pokud jde o přiměřenost výše jednotlivých smluvních sankcí. Zahrnuty jsou detailní výklady ohledně náhrady škody, úroků z prodlení, smluvní pokuty, práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění i dalších relevantních zákonných i smluvních nástrojů, které s porušením smlouvy souvisí, včetně obsáhlého zapracování relevantní judikatury.

Autor publikace, JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., našemu nakladatelství poskytl rozhovor, ve kterém například říká: "Většina textu se zabývá zcela konkrétními praktickými otázkami – kdy smlouva porušena je a kdy není, jak se posuzují vady a co z nich plyne, jak má postupovat objednatel či kupující při reklamaci, co si jak upravit ve smlouvě apod. Jsou tam celé kapitoly o sporných otázkách u náhrady škody, smluvní pokuty, úroků z prodlení, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění, změně okolností, prodlení atd." Celé interview najdete na našem blogu.


Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D., advokát a odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v letním čísle časopisu Bulletin advokacie zhodnotil publikaci pana Šilhána následujícími slovy: „Autor dokázal kvalitně propojit praktický i teoretický pohled. Dospívá tak k závěrům, které jsou: (1) nové, přinejmenším v českém prostředí, kde žádnou obdobnou práci v dané míře celistvosti neznám, (2) prakticky relevantní, (3) opřené o konzistentní teoretický základ, a (4) komplexní jak co do svého rozsahu (autor neopomíjí snad žádný případ porušení smlouvy), tak i co do zpracování jednotlivých bodů.“ Celé znění recenze naleznete na našem blogu.

Klíčová slova

smlouvy, porušení smlouvy, smluvní právo, občanské právo, závazkové právo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy