+420 733 734 348  beck@beck.cz

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Monografie | 560 stran | vydáno 14. 12. 2015
Více Méně
  • 790 Kč

Skladem

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle... Více

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle aktuální právní úpravy spojeny. To přitom nejen samostatně pro každý z těchto následků, ale i v uceleném systémovém pojetí ve vzájemných souvislostech. Na podkladě tohoto integrovaného přístupu pak nabízí nový pohled na posuzování přípustnosti nejrůznějších smluvních modifikací, zejména pokud jde o přiměřenost výše jednotlivých smluvních sankcí. Zahrnuty jsou detailní výklady ohledně náhrady škody, úroků z prodlení, smluvní pokuty, práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění i dalších relevantních zákonných i smluvních nástrojů, které s porušením smlouvy souvisí, včetně obsáhlého zapracování relevantní judikatury.

Autor publikace, JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., našemu nakladatelství poskytl rozhovor, ve kterém například říká: "Většina textu se zabývá zcela konkrétními praktickými otázkami – kdy smlouva porušena je a kdy není, jak se posuzují vady a co z nich plyne, jak má postupovat objednatel či kupující při reklamaci, co si jak upravit ve smlouvě apod. Jsou tam celé kapitoly o sporných otázkách u náhrady škody, smluvní pokuty, úroků z prodlení, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění, změně okolností, prodlení atd."

Celé interview najdete na našem blogu.


Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D., advokát a odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v letním čísle časopisu Bulletin advokacie zhodnotil publikaci pana Šilhána následujícími slovy: „Autor dokázal kvalitně propojit praktický i teoretický pohled. Dospívá tak k závěrům, které jsou: (1) nové, přinejmenším v českém prostředí, kde žádnou obdobnou práci v dané míře celistvosti neznám, (2) prakticky relevantní, (3) opřené o konzistentní teoretický základ, a (4) komplexní jak co do svého rozsahu (autor neopomíjí snad žádný případ porušení smlouvy), tak i co do zpracování jednotlivých bodů.“

Celé znění recenze naleznete na našem blogu.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI80
  • ISBN: 978-80-7400-544-2
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 14. 12. 2015
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 560

Ke stažení