Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Rozhodčí řízení v zemích Evropy

Bez DPH: 2 654,55 Kč S DPH: 2 920,00 Kč
Autor:

J. Bělohlávek

ISBN: 978-80-7400-452-0
Počet stran: 1792
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: M37
Datum vydání: 16.11.2012
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace podrobně informuje o právní úpravě a praxi rozhodčího řízení téměř ve všech zemích Evropy, včetně standardů stálých rozhodčích soudů a institucí. Těžiště spočívá především v předpisech o rozhodčím řízení, pravidlech rozhodčích soudů a dalších pramenech, včetně odpovídajících ustanovení smluv o právní pomoci ze a ve vztahu k jednotlivým evropským zemím. Ve většině případů se jedná o první české překlady, které kdy byly pořízeny a v tuzemsku publikovány. Tato monografie tak přináší informace (prameny, komentáře, poznámky k pramenům apod.), které mají často zásadní význam při uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku, když sjednání režimu pro uplatňování a prosazování práv má u "přeshraničních transakcí" mnohdy existenční význam.
Tuto publikaci přivítá především právní praxe v hospodářském styku všude tam, kde se jedná o smluvní vztahy se zahraničím. Totéž ovšem platí i pro širokou podnikatelskou veřejnost. Jde navíc o monografii, která má značný význam ze srovnávacího hlediska. Je ojedinělým přínosem pro rozhodcovskou praxi, ale i pro akademickou a vědeckou sféru, studenty práva a ekonomických oborů, praxi finanční a bankovní apod.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy