Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Směnečné spory

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Matěj Dobeš

ISBN: 978-80-7400-749-1
Počet stran: 132
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI108
Datum vydání: 28.6.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání směnečných nároků. Občanský soudní řád navíc upravuje směnečné rozkazní řízení, které je k vymáhání směnečných nároků zvláště uzpůsobené, kde se výměnou za předložení směnky (a dalších listin nutných k uplatnění práva) navodí koncentrace námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, tedy omezená možnost žalovaného vymezit svoji obranu. Směnečné spory, tedy spory o zaplacení peněžitého plnění ze směnky, a směnečné rozkazní řízení jsou předmětem tohoto stručného pojednání, ve kterém autor pro čtenáře shrnuje většinu relevantních poznatků, které během několika let praxe a výzkumu k tomuto tématu nashromáždil.

Klíčová slova

směnka, směnečné právo, směnečné spory, směnečné rozkazní řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy