Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. § 2550 - 2585

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Jiří Hrádek

ISBN: 978-80-7400-634-0
Počet stran: 240
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK36
Datum vydání: 21.12.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav na práva a povinnosti smluvních stran. Výklad každého jednotlivého ustanovení je následně doplněn judikaturou českých a evropských soudů. Komentář je určen nejenom právníkům, ale také odborné veřejnosti, která hledá inspiraci pro každodenní aplikaci smluv o přepravě v praxi.

Klíčová slova

přeprava osoby, přeprava věci, náložný list
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy