Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Společné jmění manželů

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Jindřich Psutka

ISBN: 978-80-7400-565-7
Počet stran: 320
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI79
Datum vydání: 31.8.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně usazen na čelním místě úpravy manželského majetkového práva, i on prodělal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva řadu podstatných změn. I v rámci úpravy manželských majetkových vztahů došlo k výraznému zohlednění principu smluvní autonomie, zásadním způsobem byla posílena i ochrana práv třetích osob. Základní prvky úpravy společného jmění manželů zůstaly bez výraznějších změn. Uvedené změny v pojetí i v obsahu s sebou přináší řadu výkladových problémů. Na řadu z nich neexistuje jednoznačná odpověď a jejich řešení bude spjato zjevně až s dlouhodobou praxí.

Nová monografie se snaží postihnout úpravu institutu společného jmění manželů komplexně. Zpracování vychází v základu ze srovnání předchozí a nové úpravy. Hledá přitom přetrvávající shody i vzájemné odlišnosti obou úprav. Výklad také průběžné vyhodnocuje i použitelnosti dřívější judikatury.

Klíčová slova

občanské právo, rodinné právo, manželství, manželské majetkové právo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy