Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Svejkovský, Marek a kol.

ISBN: 978-80-7400-548-0
Počet stran: 568
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK28
Datum vydání: 17.3.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu cizího majetku. Mimořádná pozornost je věnována svěřenským fondům. Autoři zde komentují jak ustanovení českého předpisu, tak srovnání s quebeckou úpravou. Nechybí historický exkurz a srovnání s jinými úpravami. Součástí publikace jsou dvě přehledné tabulky, které usnadní orientaci v dané oblasti.

Kniha je určena advokátům, notářům, eventuálně jiným právnickým profesím zabývajícím se otázkami spojenými se správou cizího majetku. Rovněž může posloužit zájemcům z řad potenciálních správců cizího majetku, včetně bank, fondů, cenných papírů apod.

Kolektiv autorů

Jana Svejkovská, Eva Kabelková, Jarmila Sedláčková, Aleš Králík, Josef Lavička, L. Deverová, Stanislav Polčák

Klíčová slova

správa cizího majetku, svěřenský fond, spoluvlastnictví, beneficient, obmyšlený
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy