Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář § 1257 - 1308

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Eva Kabelková

ISBN: 978-80-7400-461-2
Počet stran: 368
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK2
Datum vydání: 11.4.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího. Poprvé jsou v občanském právu upraveny nové typy služebností – služebnost inženýrské sítě a služebnost rozlivu. Nový občanský zákoník zakotvuje rovněž reálné břemeno včetně transformace práva z reálného břemene na oprávnění na peněžitou náhradu. Zavádí možnost rozšíření osobní služebnosti i na dědice.

Předkládaná publikace poslouží nejen všem zájemcům o hlubší vhled do nového kodexu, ale hlavně jako praktická pomůcka pro orientaci v nové úpravě především všem, kdo věcná břemena i v letech minulých zřizovali nebo byli jejich „poživateli“ či je zřizovat nebo „požívat“ budou. Komentář uvítají advokáti, vlastníci a správci nemovitostí, podnikatelé v energetice nebo vodohospodářství.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy