Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Vladimír Balcar

ISBN: 978-80-7400-682-1
Počet stran: 128
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI100
Datum vydání: 8.1.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané problematice přináší komplexní přehled právní úpravy, judikatury i aplikační praxe prováděné orgány Finanční správy ČR a doplňuje jej o praktické poznatky.
Kniha obsahuje detailní analýzu institutu zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, a to v různých stádiích tohoto procesu, tj. od okamžiku, kdy správce daně pojme důvodnou obavu o budoucí dobytnost daně, přes vydání zajišťovacího příkazu, průběh zajišťovací exekuce a uplatňování opravných prostředků, až po možnosti daňového subjektu, jak se domáhat kompenzace škody způsobené zajišťovacím příkazem. Pozornost je věnována i souvisejícím nástrojům jako jsou ručení za DPH, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba a překvapivě i zajištění majetku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Monografie představuje dosud jediné komplexní zpracování daného tématu a je určena nejen pro daňové poradce a advokáty, ale i pro pracovníky Finanční správy ČR a pro všechny, kdo se v praxi se zajišťovacím příkazem setkají.

Klíčová slova

zajišťovací příkaz, zajišťovací instituty, daňový řád, finanční správa
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy