Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Základy ekonomie - pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vydání

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Robert Holman

ISBN: 978-80-7400-007-2
Počet stran: 384
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU55
Datum vydání: 7.9.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie.
Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu. Kniha obsahuje řadu příkladů, které ukazují, jak ekonomický život v naší zemi odpovídá poznatkům a závěrům ekonomické teorie.
Studenti ocení zejména srozumitelný a názorný výklad, který probíhá na příkladech a činí tak ekonomickou teorii méně abstraktní a lehce přístupnou i začátečníkům. Příklady a aplikace tvoří plných padesát procent textu knihy, což je u podobných učebnic ojedinělé.
Učebnice umožní studentům nejen zvládnout základy ekonomie, ale také vytříbit ekonomický způsob myšlení.
Třetí vydání obsahuje úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky.


Jak je patrno z názvu, učebnice je primárně určena studentům vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Je vhodná ale také pro ty zájemce, kteří se s ekonomií setkávají poprvé, chtějí ji porozumět a pochopit základní zákony fungování trhu.

Z obsahu
1. Člověk v tržním prostředí
2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka
3. Chování výrobce: náklady a nabídka
4. Tržní rovnováha a efektivnost
5. Směna a specializace
6. Nedokonalé trhy
7. Omezování konkurence
8. Zásahy státu do cen
9. Poptávka po výrobních faktorech
10. Nabídka práce a trh práce
11. Nezaměstnanost
12. Kapitál a úrok
13. Investiční rozhodování a podnikání
14. Externality
15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky
16. Veřejná volba
17. Domácí produkt
18. Spotřeba a investice
19. Peníze a poptávka po veřejných zůstatcích
20. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz
21. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt
22. Hospodářský cyklus
23. Hospodářský růst
24. Inflace
25. Měnový kurz
26. Platební bilance
27. Státní rozpočet
28. Měnová politika

Klíčová slova

ekonomie, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, kapitál, spotřeba, investice
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy