Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Bez DPH: 1 081,82 Kč S DPH: 1 190,00 Kč
Autor:

Boučková, Svatava Havelková, Koldinská, Kühn, Kühnová, Whelanová

ISBN: 978-80-7400-618-0
Počet stran: 544
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK56
Datum vydání: 2.12.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon. Podařilo se ho prosadit až po dlouhých deseti letech diskusí. Byl tedy schválen až 17. 6. 2009. V roce 2010 nabídlo Nakladatelství C. H. Beck první ucelený komentář k tomuto zákonu.

Nyní se, po šesti letech, vracíme, abychom čtenáři nabídli druhé vydání. Je podstatně doplněné a rozšířené, kolektiv autorů rozvinul jak „obecnou“ rovinu antidiskriminačního práva v I. části publikace, tak jednotlivé diskriminační důvody ve II. části. Ve III. části je pak samotný antidiskriminační zákon, jeho jednotlivá ustanovení jsou důkladně okomentována, nechybí samozřejmě ani citace příslušných částí jednotlivých směrnic a nařízení EU, které byly do zákona implementovány.

Pro snadnější a přehlednější orientaci je v závěru publikace seznam literatury a judikatury.

Publikace je určena všem, kteří se mohou setkat s diskriminací, resp. s ochranou před ní: studentům a vyučujícím na právnických fakultách, státním orgánům i orgánům územních samospráv, advokátům, neziskovým organizacím atd.

Klíčová slova

antidiskriminační právo, lidská práva, ochrana před diskriminací
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy