Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Michaela Hájková

ISBN: 978-80-7400-740-8
Počet stran: 160
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI116
Datum vydání: 18.4.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení před českými soudy. Též z tohoto důvodu může být pro tuzemskou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak se s ní nakládá v jiných členských státech Evropské unie, které mají s jejím řešením delší a bohatší praxi. Uvedená problematika je tak rozebírána z pohledu české, německé a španělské právní úpravy a relevantní judikatury národních soudů a zasazena do příslušného mezinárodněprávního a unijněprávního rámce, včetně rozboru aktuální judikatury Soudního dvora EU.
Autorka se také zamýšlí nad českou právní úpravou této problematiky de lege ferenda a přináší řadu podnětů a návrhů do budoucna.Publikaci ocení jak soudci, zabývající se danou agendou, tak i advokáti a další odborníci, kteří se specializují na pracovněprávní tematiku, diskriminaci či vztahy mezi lidmi, zaměstnavatelé, odboroví funkcionáři a v neposlední řadě všichni ti, jež toto vysoce aktuální téma zajímá.

Klíčová slova

zákaz diskriminace, rovné zacházení, pracovní vztahy, judikatura SDEU
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy