Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Šamánek, Nehudková, Polák, Urbániková, Obrovská

ISBN: 978-80-7400-658-6
Počet stran: 280
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP136
Datum vydání: 30.6.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu.

Klíčová slova

diskriminace, antidiskriminační zákon, rovné zacházení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy