Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obrana pracovního práva, The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek

ISBN: 978-80-7400-588-6
Počet stran: 624
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: BEP9
Datum vydání: 24.2.2020
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Profesor Miroslav Bělina celý svůj profesní život usiluje o rozvoj pracovního práva. Obor a jeho specifika trvale hájí na poli akademickém i legislativním. Knihou Obrana pracovního práva chce několik desítek domácích i zahraničních autorů vzdát hold dosavadnímu přínosu a významu profesora Běliny nejen pro obor pracovního práva.
Editoři s radostí přivítali úctyhodné množství kvalitních příspěvků, které se k jejich výzvě sešly. Autoři statí reflektují mj. širokou škálu právních problémů z oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, stejně jako mezinárodní kontext současné sociální ochrany a její budoucnosti.
Počet, kvalita a tematický rozsah příspěvků, stejně jako široký zájem do publikace přispět napříč národy, odvětvími i generacemi, svědčí o tom, že Miroslav Bělina zanechal nejen v českém právu nesmazatelnou stopu.
Nechť je tato kniha výrazem vděku a přání mnoha dalších tvořivých let – ad multos annos!

Klíčová slova

pracovní právo, pracovní doba, sociální zabezpečení, právo na mzdu, nelegální zaměstnávání, inspekce práce, BOZP, pracovní doba
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy