Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Business strategie. Krok za krokem

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Milan Mathauser, Ondřej Valsa

ISBN: 978-80-7400-455-1
Počet stran: 176
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP106
Datum vydání: 18.2.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit. Ty mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemohou škodit. Na jejich základě lze stanovit dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lze i lépe předvídat možná rizika. Systematicky získané analytické informace mohou být užitečné také ve fázi návrhu, zdůvodňování, schvalování, prosazování a naplňování strategií, tedy v tzv. procesu strategického řízení.

Příručka "Business strategie - krok za krokem" navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. - vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Hlavní důraz je přitom kladen na metodologii strategického řízení. Jejím cílem je objasnit základní aspekty strategického řízení na úrovni business strategie a vysvětlit, kam do systému firemních strategií business strategii umístit, jak ji s ostatními strategiemi provázat, jaký by měla mít obsah a jak ji realizovat v praxi: od strategické analýzy přes formulaci a implementaci strategie až po kontrolu jejího plnění.

Nedílnou součástí publikace je také ucelený komentovaný příklad formulace business strategie, který je čtenáři zpřístupněn na speciálních webových stránkách.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu