+420 733 734 348  beck@beck.cz

Tvorba autora: Alžběty Nemeškalová Rosinová

Zobrazovat po 10 20 30 40
  • Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR
    Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o...

    450,00 Kč

    Koupit
    Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o...