+420 273 139 219  beck@beck.cz

Tvorba autora: Jan Štandera, jr.

4. strana výběru 1. strana výběru
Zobrazovat po 10 20 30 40
  • Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář . § 2586-2635
    S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak...

    590,00 Kč s DPH 536,36 Kč bez DPH

    Koupit
    S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak...