+420 733 734 348  beck@beck.cz

Tvorba autora: Helena Pullmannová

Zobrazovat po 10 20 30 40
  • Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví
    Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká...

    390,00 Kč

    Koupit
    Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká...