Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Deutsch-tschechisches Woerterbuch der Phraseologismen

Bez DPH: 3 327,27 Kč S DPH: 3 660,00 Kč

Německo-český slovník frazeologismů

Autor:

Blažejová, Heřman, Goldhahn a kol.

ISBN: 978-80-7400-175-8
Počet stran: 2672
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: OS14
Datum vydání: 17.12.2009
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Slovník je rozdělen na dva díly - I. díl A - L, II. díl M - Z. Prodává se pouze v celku. Uvedená cena je za oba dva díly.

Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení získal hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2010 v rámci 16. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Tato publikace, která nemá svým rozsahem a pojetím na českém trhu obdoby, získala také cenu poroty za frazeologický slovník.

Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen.

Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení.

1. vydání

Tento slovník, obsahující 24 400 hesel, je jeden z nejrozsáhlejších dvojjazyčných frazeologických slovníků. Poskytuje všem, kdo pracují s němčinou a češtinou, zvláště překladatelům, tlumočníkům, učitelům a studentům:

* informaci o frekvenci výskytu frazeologismu
* údaje o stylové event. i časové rovině a zvláštnostech územního použití frazeologismu
* německé vysvětlení (definici) frazeologismu
* řadu českých ekvivalentů německého frazeologismu
* ilustrativní větné příklady pro každou významovou nuanci frazeologismu
* česko-německý rejstřík.

Slovník je zamýšlen jako skromný příspěvek ke zdokonalení komunikace mezi německými a českými rodilými mluvčími a tím i prohloubení všeobecného porozumění.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy