Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Dovolání

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Karel Svoboda, Klára Trněná

ISBN: 978-80-7400-685-2
Počet stran: 176
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI98
Datum vydání: 25.1.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o tomto opravném prostředku způsobuje zásadní obtíže. Nejistotu, jak Nejvyšší soud s konkrétním dovoláním naloží, prohlubuje i rozpor mezi judikaturou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ohledně otázky, zda a do jaké míry je předpoklad přípustnosti dovolání samostatnou náležitostí dovolání, nebo jestli stačí, když je jasně vymezen jen dovolací důvod. Nejasné je i to, zda je možné dovolání do rozhodnutí ve věci samé opřít jen o procesní vadu, které se dopustil nebo kterou toleroval odvolací soud. Diskuze vzbuzuje i to, za jakých okolností Nejvyšší soud musí za účelem rozhodnutí o dovolání nařídit jednání.

Tato monografie se zabývá výše uvedenými problémy a vyjadřuje se i k dalším nejasnostem ve výkladu ustanovení o dovolání. Je určena širší právnické veřejnosti, která přichází do styku s institutem dovolání. Zejména advokátům, kteří se chtějí vyhnout klientům těžko vysvětlitelnému nedopatření, že jejich dovolání bylo odmítnuto pro vady.

Klíčová slova

přípustnost, dovolací důvod, Nejvyšší soud
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy