+420 733 734 348  beck@beck.cz

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Ekonomické tituly | 192 stran | vydáno 27. 09. 2017
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci podnikatelského subjektu, na něž... Více

Související tituly

Více o tituluFinanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci podnikatelského subjektu, na něž navazují manažerská rozhodnutí.
Na rozdíl od jiných publikací zaměřených na finanční analýzu kniha přináší několik nových aspektů. Kromě přehledu metod a vysvětlení silných a slabých stránek jejich použití jsou v textu objasněny vazby finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Větší měrou se kniha soustředí na metody mezipodnikového srovnání, benchmarking a stanovení doporučených hodnot pro jednotlivé sektory hospodářství. Na hodnocení finanční situace organizace je přitom pohlíženo jiným způsobem, a to z hlediska zájmových skupin (stakeholders).
Na základě svých praktických zkušeností autor vysvětluje, kde se ve finanční analýze dělají nejčastější chyby, a představuje základní principy finančně analytického myšlení. Teoretická část je doplněna o praktické příklady použití představených metod a ukazatelů s vazbou na účetní výkazy.
Kniha je určena finančním manažerům a vlastníkům organizací a dalším zájmovým skupinám v podobě externích analytiků (pracovníkům bank, poradenských firem atd.), ale i pedagogům a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol ekonomického zaměření.

Rámcový obsah
1. Význam finanční analýzy ve strategickém řízení organizace
2. Zdroje dat z finančního účetnictví pro finanční analýzu
3. Analýza struktury účetních výkazů
4. Krátkodobé finanční řízení
5. Finanční řízení kapitálové struktury
6. Rentabilita jako strategický cíl organizace
7. Finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a investorů
8. Finanční analýza pro malé podnikatele
9. Finanční analýza neziskových organizací
10. Scoringové modely predikce finanční situace pro všechny zájmové skupiny
11. Benchmarking jako nástroj pro hodnocení a návrh strategie
12. Systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin
13. Souhrnný příklad finanční analýzy výrobního závodu

Detaily

  • Objednací číslo: BP119
  • ISBN: 978-80-7400-664-7
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 27. 09. 2017
  • Typ publikace: Ekonomické tituly
  • Počet stran: 192

Ke stažení