Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Honitba. Tvorba a využití

Běžná cena: 390,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 301,36 Kč S DPH: 331,50 Kč

Autor:

Václav Holý

ISBN: 978-80-7400-844-3
Počet stran: 152
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP175
Datum vydání: 2.11.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší komplexní výklad procesu tvorby a rozhodování o využití honiteb, přičemž spojuje vhled do teoretické konstrukce tvorby a využití honiteb v českém právním řádu s praktickou znalostí postupů orgánů státní správy myslivosti a držitelů a uživatelů honiteb. Kniha v úvodu vymezuje základní pojmy používané v dalším výkladu a provádí jejich klasifikaci. Poté se již věnuje hmotněprávním a procesním podmínkám tvorby honiteb a specifikům společenstevní honitby, čili založení a registraci honebního společenstva. Následně se čtenář seznámí s procesy změn existujících honiteb a jejich zánikem a v části věnované využití honiteb rozhodování o způsobu využití honiteb a zvláštnostmi pronájmu honitby. Zvláště podrobně se kniha věnuje smlouvě o pronájmu honitby, včetně možných důvodů její neplatnosti.
Publikace je určena především praktickým uživatelům právní úpravy tvorby a využití honiteb, tedy zejména orgánům státní správy myslivosti na všech stupních, držitelům a uživatelům honiteb. Stejně dobře může posloužit advokátům, soudcům nebo zájemcům o problematiku z řad akademické obce.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy