Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Husták, Aleš Smutný

ISBN: 978-80-7400-533-6
Počet stran: 312
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP101
Datum vydání: 11.3.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2.
Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní úpravy investičních služeb včetně hodnocení veřejnoprávních a soukromoprávních aspektů právní úpravy v kontextu práva Evropské unie a tuzemského právního řádu. Podrobně se věnuje vymezení a obsahu jednotlivých investičních služeb a investičních nástrojů včetně diskuse o některých problematických otázkách a jejich praktické řešení. Dále obsahuje výklad k osobám oprávněným poskytovat investiční služby a podmínkám jejich činnosti jak z hlediska obezřetnostních požadavků, tak z hlediska pravidel jednání a související problematiky smluv o investičních službách a vztahu k pravidlům na ochranu spotřebitele. Publikace se také podrobně zabývá jak otázkami soukromoprávní odpovědnosti při poskytování investičních služeb včetně povinnosti k náhradě škody způsobené informací či radou sdělenou v rámci poskytování investičních služeb, tak odpovědnostními aspekty veřejnoprávními.

Klíčová slova

investiční služby, investiční nástroje, ochrana slabší strany
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy