Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

M. Selucká a kol.

ISBN: 978-80-7400-471-1
Počet stran: 268
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI63
Datum vydání: 17.5.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude znamenat v mnoha ohledech fundamentální změnu pro celé české soukromé právo. Nová právní úprava zasáhne i problematiku koupě a prodeje (kupní smlouvy) a s ní spojené otázky. Současně i na úrovni evropského práva se připravuje přijetí poměrně zásadní nové právní úpravy dopadající právě na problematiku koupě a prodeje (návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje).

Předkládaná publikace se zabývá komparací jednotlivých aspektů spojených s koupí a prodejem, a současně se snaží odpovědět na celou řadu zásadních otázek, například v čem bude právní úprava koupě a prodeje rozdílná od právní úpravy v současném účinném občanském a obchodním zákoníku, jaké problémy přinese nový občanský zákoník do typového závazku koupě a prodej, jakým způsobem je budeme řešit, zda-li reflektuje nový občanský zákoník společnou evropské právní úpravu prodeje, a také např. jsou-li modelová řešení nabízená novým občanským zákoníkem vhodným řešením v evropském kontextu.

Publikace je určena především odborné veřejnosti, dobře bude také využita studujícími s právním zaměřením a studujícím na vysokých školách ekonomického typu, a rovněž z ní mohou čerpat podnikatelé či spotřebitelé, tzn. ti, kterých se změna soukromého práva v této oblasti podstatným způsobem dotkne.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy