Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Pavel Šturma, Čepelka Čestmír

ISBN: 978-80-7400-721-7
Počet stran: 584
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI21
Datum vydání: 12.12.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti oproti vnitrostátnímu právu.
Na všechny tyto nové jevy se autoři snaží upozornit v míře přiměřené významu pozitivních změn a hrozeb pro mezinárodní právo, jakož i rozsahu a účelu této učebnice. Aniž by slevovali z teoretické úrovně a náročnosti učebnice, včetně překládání někdy polemických názorů, uvědomují si také praktický rozměr. I když je tato nejrozsáhlejší česká učebnice mezinárodního práva vhodná i pro postgraduální studenty a hlubší zájemce o mezinárodní právo, musí svým rozsahem a zpracováním být stále přístupná pro studenty pregraduální (magisterské). Na druhé straně autoři vědomě odmítají jít cestou vytváření zjednodušených příruček. Zkušenosti z výuky především studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy vedou k tomu, že vyšší srozumitelnost by neměla být na úkor náročnosti.

Klíčová slova

suverenita, smlouvy, akty, vody, volné moře, kosmický prostor, obyvatelstvo, diplomacie, kolektivní bezpečnost, ozbrojené konflikty
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy