Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 6. vydání

Běžná cena: 830,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 641,36 Kč S DPH: 705,50 Kč

Autor:

Potočný, Ondřej

ISBN: 978-80-7400-398-1
Počet stran: 560
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: PU93
Datum vydání: 14.9.2011
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Šesté vydání učebnice Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část reaguje na vývoj v oblasti mezinárodního práva, ke kterému došlo v posledních letech, tj. od pátého vydání učebnice v roce 2006. Část druhá o mezinárodněprávním postavení státu zahrnuje exkurs o vývoji v Kosovu. Nově je v části sedmé o mezinárodních orgánech a organizacích zpracována podkapitola o Evropské unii, která odráží její změny po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Rovněž v jiných částech učebnice bylo na tento nový vývoj v Evropské unii reagováno; zejména se jedná o část třetí, která je věnována mezinárodněprávnímu postavení obyvatelstva, jednotlivců a ochraně lidských práv. Změny byly provedeny i v části deváté o odzbrojení. Učebnice je doplněna i v řadě dalších míst, kde zaznamenává události v posledních pěti letech. Aktualizován je též seznam literatury zařazený v úvodu každé části publikace.

Učebnice je určena studentům právnických fakult i studentů m ekonomických vysokých škol, vysokých škol zaměřených na mezinárodní vztahy, studujícím mezinárodní právo a mezinárodní vztahy v postgraduálním studiu, ale i širší odborné veřejnosti za-jímající se o mezinárodněprávní vztahy.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy