Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Bejček, Šilhán a kol.

ISBN: 978-80-7400-574-9
Počet stran: 544
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI10
Datum vydání: 5.8.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické pojednání problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání a obchodního závodu. Obsah učebnice reaguje na sjednocení úpravy závazkového práva v občanském zákoníku, aniž by byl opakováním materie probírané v kursech obecného práva občanského. Jednotlivým závazkovým institutům se věnuje především z hlediska vztahů mezi podnikateli (tzv. dvoustranných obchodů) a rozebírá je v podrobnostech a praktických souvislostech. Výklad je rozdělen do komplexnějších funkčních celků zachycujících jednotlivá stádia vzniku a realizace obchodů, kterými jsou předsmluvní a smluvní stádium, smluvní alokace obchodního rizika, specifika zániku obchodních závazků, dispozice s obchodním závodem, servis a logistika v obchodu, obchodně distribuční formy, bankovní, úvěrové a platební vztahy.
Díky pragmatickému přístupu k tématu může tato učebnice velmi vhodným způsobem sloužit nejen jako studijní podklad ke zkoušce, ale i jako praktická pomůcka pro smluvní praxi.

Kolektiv autorů

Josef Kotásek, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová, David Raus, Radek Ruban

Klíčová slova

Obchodní smlouvy, kontraktace mezi podnikateli,veřejnoprávní omezení kontraktace
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy