Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek. Komentář

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Pavel Vetešník, Jemelka

ISBN: 978-80-7400-399-8
Počet stran: 352
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BMK11
Datum vydání: 24.8.2011
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Komentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a k zákonu o návykových látkách poskytuje přehled o těchto více méně patologických jevech, které se vyskytují téměř v každé společnosti, Českou republiku nevyjímaje. Jde o první vydání, přičemž význam tohoto vydání lze spatřovat mj. v tom, že takto uceleně zpracovaná problematika na knižním trhu doposud chybí. Komentář se dotýká nejenom jednotlivých ustanovení zákona, ale současně i podzákonných předpisů provádějících zákon o návykových látkách.
Doplňkem komentáře jsou informace o souvisejících právních předpisech, literatuře a judikatuře, týkající se např. možnosti obcí regulovat tuto problematiku nad rámec zákona prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V publikaci jsou zohledněny praktické zkušenosti obou autorů s touto problematikou jak z činnosti městské policie hlavního města Prahy, tak současně i bezpečnostní komise působící na území hlavního města Prahy.

Komentář je určen strážníkům obecních a městských policií, příslušníkům Policie ČR, představitelům obcí a měst, zaměstnancům zařízení, ve kterých dochází k omezování kouření či konzumace alkoholických nápojů nebo centrům zabývajícím se problematikou návykových látek.
Nepochybně bude použitelná i pro zájmovou skupinu z řad odborné i laické veřejnosti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy