Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Ochranná a bezpečnostní pásma

Běžná cena: 490,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 378,64 Kč S DPH: 416,50 Kč

Autor:

Jakub Handrlica

ISBN: 978-80-7400-532-9
Počet stran: 216
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI68
Datum vydání: 10.9.2014
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím z existence ochranných a bezpečnostních pásem.
Monografie rozebírá způsoby vzniku těchto omezení (na základě zákona, správního aktu, opatření obecné povahy, podzákonného právního předpisu atd.) a otázku jejich trvání a zániku. Zvláštní část se zaměřuje na platnou právní úpravu evidence těchto omezení a náhrad za omezení vlastnického práva k nemovitým věcem. Pozornost je dále věnována vztahu ochranných a bezpečnostních pásem jak vůči jiným formám veřejnoprávních (vyvlastnění, zákonná věcná břemena, stavební uzávěra atd.), tak i soukromoprávních (věcná břemena) omezení vlastnických práv k nemovitým věcem. Výklad reflektuje nejenom nejnovější vývoj veřejnoprávních úprav, ale také novou rekodifikaci soukromého práva.


Publikace je určena advokátům, podnikovým právníkům, soudním znalcům i odborníkům činným ve výstavbě a na trhu s nemovitými věcmi.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy