Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Personální strategie - krok za krokem

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Lubomír Kostroň

ISBN: 978-80-7179-564-3
Počet stran: 176
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP105
Datum vydání: 22.11.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit. Ty mohou být samozřejmě rozpoznány i intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemohou škodit. Na jejich základě lze bezpochyby vytyčovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lze i lépe předvídat možná rizika. Systematicky získané analytické informace mohou být užitečné i ve fázi návrhu, zdůvodňování, schvalování, prosazování a naplňování strategií. Uvedené činnosti lze označit souhrnně názvem "procesy strategického řízení".
Příručka "Personální strategie - krok za krokem" navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. - vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Jejím cílem je vysvětlit základní aspekty strategického řízení personální obasti, resp. formulace personální strategie - kam do systému firemních strategií personální strategii umístit, jak ji s ostatními strategiemi provázat, jaký by měla mít personální strategie obsah, jak strategické řízení personální oblasti realizovat v praxi, a to od strategické analýzy přes formulaci a implementaci strategie až po kontrolu jejího plnění.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu