Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Dana Ondrejová

ISBN: 978-80-7400-628-9
Počet stran: 264
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI95
Datum vydání: 7.11.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zabývá možnou kvalifikací porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako nekalosoutěžního jednání. Jedná se o první monografické zpracování zkoumané problematiky v České republice i na Slovensku.
Autorka rozebírá jednotlivé předpoklady pro kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a nekalé soutěže i vzájemný vztah práva proti nekalým obchodním praktikám a proti nekalé soutěži. Nastiňuje konkrétní případy porušení závazkového práva s možnou souběžnou kvalifikací jako nekalé obchodní praktiky nebo nekalé soutěže, a to jak ve vztahu k obchodním praktikám podnikatele ve fázi před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání, v textu samotné smlouvy, ale také ve fázi jejího (ne)plnění či vymáhání závazků do ní vtělených.
Publikace se zabývá také otázkou jednočinného souběhu závazkového deliktu, deliktu nekalé obchodní praktiky a deliktu nekalé soutěže z pohledu hmotněprávního i procesněprávního. Obsahem publikace je rovněž bohaté zpracování rozhodovací činnosti českých, slovenských i jiných zahraničních dozorových orgánů a soudů.

Klíčová slova

závazkové právo, nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy