+420 733 734 348  beck@beck.cz

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Monografie | 256 stran | vydáno 08. 11. 2018
Autor
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o dikci právních předpisů, ale zejména pokud jde o... Více

Související tituly

Více o titulu

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o dikci právních předpisů, ale zejména pokud jde o aplikační praxi. Pokud identifikuje mezi českým a unijním právem nesoulad, předkládá rovněž návrh konkrétních opatření k nápravě. Zadruhé, za jakých podmínek je přípustná tzv. paralelní aplikace, tj. posouzení téhož jednání současně podle českého i unijního soutěžního práva, a jaké jsou její důsledky. A konečně zatřetí, za jakých podmínek jsou přípustná tzv. paralelní řízení, tedy souběžné vyšetřování téhož jednání (nebo jeho části) více soutěžními orgány. Tato otázka vyžaduje rovněž podrobnou analýzu uplatňování zásady ne bis in idem ve specifickém kontextu soutěžního práva. Jako taková je tato publikace určena především praktikům soutěžního práva, ať už advokátům, podnikovým právníkům nebo soudcům, ale vzhledem k tomu, že přináší konkrétní návrhy na změny soutěžního práva i jeho prosazování, rovněž legislativcům a osobám odpovědným za soutěžní politiku.

Z recenzního posudku Mgr. Vladislava Bernarda, doktoranda na Katedře ústavního práva a politologie PF MU v Brně a advokátního koncipienta v AK Havel & Partners, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 7-8/2019:

Publikace je členěna do dvou relativně samostatných částí. První z nich, čítající pět kapitol, obsahuje zdařilou komparativní analýzu institutů soutěžního práva, a to z pohledu vnitrostátního a unijního práva. Druhá část, dále členěná do dvou kapitol, je promyšlenou kritikou paralelní aplikace vnitrostátního a unijního soutěžního práva v rámci téhož správního řízení, což v praxi není jev nikterak neobvyklý, a vedení paralelních řízení o tomtéž protisoutěžním jednání.

Na publikaci se (…) pozitivně projevila skutečnost, že Petr v minulosti dlouhá léta působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a měl tedy značný podíl na formování jeho rozhodovací činnosti.

Petrovo dílo není tím, po čem byste měli sáhnout v situaci, kdy se s problematikou soutěžního práva setkáte poprvé v životě. Může však být velmi užitečným pomocníkem při zastupování klientů, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne prošetřovat v souvislosti s možným porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže a spolu s tím příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie. Troufám si tvrdit, že v žádné jiné české publikaci nenajdete detailnější popis rozdílů mezi oběma souběžně aplikovatelnými právními režimy, které byste při případné obhajobě klienta měli zohlednit.

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI101
  • ISBN: 978-80-7400-669-2
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 08. 11. 2018
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 256

Ke stažení