Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Michal Petr

ISBN: 978-80-7400-669-2
Počet stran: 256
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI101
Datum vydání: 8.11.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o dikci právních předpisů, ale zejména pokud jde o aplikační praxi. Pokud identifikuje mezi českým a unijním právem nesoulad, předkládá rovněž návrh konkrétních opatření k nápravě. Zadruhé, za jakých podmínek je přípustná tzv. paralelní aplikace, tj. posouzení téhož jednání současně podle českého i unijního soutěžního práva, a jaké jsou její důsledky. A konečně zatřetí, za jakých podmínek jsou přípustná tzv. paralelní řízení, tedy souběžné vyšetřování téhož jednání (nebo jeho části) více soutěžními orgány. Tato otázka vyžaduje rovněž podrobnou analýzu uplatňování zásady ne bis in idem ve specifickém kontextu soutěžního práva. Jako taková je tato publikace určena především praktikům soutěžního práva, ať už advokátům, podnikovým právníkům nebo soudcům, ale vzhledem k tomu, že přináší konkrétní návrhy na změny soutěžního práva i jeho prosazování, rovněž legislativcům a osobám odpovědným za soutěžní politiku.

Klíčová slova

soutěžní právo; ochrana hospodářské soutěže
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy