Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vydání

Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč
Autor:

Kindl, Munková

ISBN: 978-80-7400-627-2
Počet stran: 864
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ167
Datum vydání: 1.12.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Třetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od předchozího vydání (tedy od roku 2009). V legislativní rovině jde zejména o novelizace zákona provedené zákony č. 360/2012 Sb. a č. 293/2016 Sb. Úpravy zákonného textu přitom nebyly jen terminologické (zejm. za účelem zohlednění nové kodifikace soukromého práva), ale došlo i k zavedení či legislativnímu zakotvení některých nových institutů (např. delikt v podobě narušení soutěže orgány veřejné správy, zákonný podklad pro program shovívavosti a proceduru narovnání). Nový text komentáře na tyto změny reaguje. Nicméně změny, k nimž došlo od předchozího vydání, jsou mnohem rozsáhlejší, než by naznačovala jen prostá změna zákonného textu. Takové změny plynou z vývoje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, související judikatury soudů, ale také z vývoje na unijní úrovni. I na tyto aspekty je v textu komentáře reagováno. V knize tak autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže ve zcela aktuálním znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě unijního soutěžního práva.
Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (EU) č. 330/2010, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.

Klíčová slova

hospodářská soutěž
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy