Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

David Sehnálek

ISBN: 978-80-7400-741-5
Počet stran: 208
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI112
Datum vydání: 21.6.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co zvláštní není, a tedy je „normální“. K dojmu zvláštnosti výkladu práva Evropské unie přispívá především to, že je toto právo směrodatně vykládáno Soudním dvorem EU. Publikace proto pečlivě analyzuje systémové postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie, jeho vazby a interakce s jinými mezinárodními soudy a s vrcholnými soudy členských států. Náležitá pozornost je dále věnována jednotlivým výkladovým metodám, včetně argumentace „effet utile“. Tyto metody jsou analyzovány v kontextu jejich pojetí v common law, v kontinentálním právu a v právu mezinárodním. Hlavním předmětem rozboru jsou četná rozhodnutí Soudního dvora EU. Závěrečná část práce je zaměřena na důsledky toho, jak s právem Evropské unie pracuje Soudní dvůr EU pro členské státy a vnitrostátní soudní a aplikační praxi. Pozornost je věnována především tzv. obrácené diskriminaci a dále evolučním procesům ve vnitrostátních právních řádech, které byly vyvolány jejich interakcemi způsobenými právem Evropské unie.
Práce je vhodná především pro soudní a správní orgány a dále pro odbornou veřejnost, zabývá-li se otázkami výkladu práva obecně. Poskytuje totiž metodický návod, jak při výkladu práva Evropské unie z pohledu aplikujícího orgánu postupovat.

Klíčová slova

evropské právo; Evropská unie
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy