+420 733 734 348  beck@beck.cz

Výkon soudního smíru

Monografie | 140 stran | vydáno 26. 07. 2022
Autor
Více Méně
  • 320 Kč

Skladem

Vykonatelnost, případně uznání a výkon soudních rozsudků je standardní částí většiny publikací o civilním řízení. Jakékoli pojednání o vykonatelnosti soudních smírů však v takových publikacích obvykle chybí. Stejně tak i odborné stati a články tuto materii často opomíjejí. To platí jak pro tuzemské, tak pro zahraniční prameny. Jedná se... Více

Související tituly

Více o titulu

Vykonatelnost, případně uznání a výkon soudních rozsudků je standardní částí většiny publikací o civilním řízení. Jakékoli pojednání o vykonatelnosti soudních smírů však v takových publikacích obvykle chybí. Stejně tak i odborné stati a články tuto materii často opomíjejí. To platí jak pro tuzemské, tak pro zahraniční prameny. Jedná se přitom o mimořádně důležitou problematiku s řadou specifik. Tato publikace pojednává zejména, avšak nikoli jen o kvalifikaci soudního smíru jako exekučního titulu, jeho zvláštnostech, vykonatelnosti a samotném výkonu v tuzemském i přeshraničním kontextu. Zejména přeshraniční přesah tohoto právního institutu je přitom důležitý. Každý stát totiž na soudní smír nahlíží svým procesním pojetím odlišně. Přitom například to, zda a jakým způsobem následně soud takový smír schvaluje, má zásadní význam pro jeho uznání a výkon v jiném státě. Autor se danou problematikou komplexně a poctivě zabývá, přičemž zohledňuje rovněž právo Evropské unie, stejně jako režim uznávání a výkonu soudních smírů podle multilaterálních a bilaterálních mezinárodních smluv. Významné změny lze ostatně očekávat i v souvislosti s připravovanou rekodifikací tuzemského civilního procesu, jehož záměry jsou v textu publikace rovněž zohledněny.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI150
  • ISBN: 978-80-7400-882-5
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 26. 07. 2022
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 140

Ke stažení