Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Šínová, Petrov Křiváčková a kol.

ISBN: 978-80-7400-594-7
Počet stran: 384
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI6
Datum vydání: 27.1.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace přináší podrobné pojednání o nesporném soudnictví v České republice, a to jak o jeho teoretickoprávních východiscích, tak o jeho konkrétní aktuálně platné a účinné právní regulaci. Rozsáhlé a komplexní zpracování jednotlivých řízení, která jsou v současné době upravena v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro přehlednost sestaveno do jednotné struktury výkladu každého řízení a doplněno praktickými příklady a rozšiřujícími poznámkami.
Ve své další části publikace poskytuje odborné výklady o rozhodčím řízení, které v České republice nyní představuje jedinou formu alternativního řešení sporu, jejímuž výsledku zákon přiznává účinky prostřednictvím státního donucení vykonatelného rozhodnutí. Věnuje se především rozsáhlé judikatuře k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
Poslední část publikace se s ohledem na rostoucí počet případů zahrnujících mezinárodní prvek věnuje objasnění pramenů tato řízení regulujících a postupů, kterými jsou civilněsoudní řízení s přeshraničními přesahy ovládána.
Publikace je pro svou komplexnost i formu zpracování vhodnou pomůckou nejen při studiu práva, ale i při každodenní praxi advokátů, soudců, státních zástupců, soudních exekutorů či správních úřadů.

Kolektiv autorů

Klára Hamuľáková, Miluše Hrnčiříková, Marek Juráš, Ingrid Kovářová Kochová, Petr Podrazil, Jana Přibylová, Karel Svoboda, Ondřej Šmíd, Lucia Valentová, Jakub Vraník

Klíčová slova

nesporné řízení, rozhodčí řízení, řízení s mezinárod. prvkem, zvl. řízení soudní
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy